• Σύλλογος Περσαιναίων Ηλείας

«Η ζωή εν τάφω»

«Η ζωή εν τάφω κατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν»
5 views0 comments