• Σύλλογος Περσαιναίων Ηλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΔΣ του Συλλόγου ανακοινώνει πως στα πλαίσια απογραφής και ανανέωσης του καταλόγου των μελών του, από σήμερα και στο εξής, τα παρόντα μέλη που επιθυμούν να επανεγγραφούν, καθώς και όσοι θέλουν να εγγραφούν για πρώτη φορά ως μέλη του Συλλόγου, θα υποβάλλουν γραπτή αίτηση, απευθυνόμενη στο ΔΣ. Το κόστος του δικαιώματος εγγραφής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του καταστατικού και όπως ορίστηκε με απόφαση του ΔΣ ανέρχεται στα 2 ευρώ. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2020 ορίζεται στα 8 ευρώ ανά μέλος.

Υπεύθυνοι για τις εγγραφές και την παραλαβή των αιτήσεων είναι ο Πρόεδρος Γεώργιος Τσούμπας, ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος και ο Γραμματέας Δημόπουλος Νίκος.

Εκ του ΔΣ

1 view0 comments